Nieuws

 • Voorstel nieuwe regeling thuiswerkvoorzieningen

  12/01/2021

  De afgelopen maanden is er gewerkt aan het uitwerken van een nieuwe regeling voor het vergoeden van thuiswerkvoorzieningen. De nieuwe regeling kent een lijst met standaardvoorzieningen om een ergonomische en arboverantwoorde werkplek in te kunnen richten. Daarnaast biedt de regeling ruimte voor departementaal maatwerk. In samenwerking met de DOR is invulling gegeven aan het maatwerk om uniforme toepassing te borgen. Uitgangspunt is ruimhartige toepassing.

  De huidige regeling, waarbij je maximaal €250,- kunt declareren voor thuiswerkvoorzieningen, komt te vervallen op het moment dat de nieuwe regeling in werking treedt.

  Op 13 januari vindt afstemming plaats met de vakbonden. Als zij instemmen met de nieuwe regeling, worden de inhoud en alle details uitgebreid gecommuniceerd.

  Uitgangspunt is om de nieuwe regeling per 21 januari in werking te laten treden, met terugwerkende kracht vanaf 12 maart 2020.

  Meer informatie vind je op het intranet van de belastingdienst.