Nieuws

 • Meer waardering voor werkervaring in plaats van harde diploma-eis

  12/01/2021

  Op dit moment geldt voor alle functies binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen een opleidingseis. Hiervan kan alleen bij uitzondering en individuele gevallen worden afgeweken. Wij zijn heel blij dat er nu een voorstel ligt om dit te wijzigen!

  Er is een voorstel om werk- en denkniveau als leidend criterium te gebruiken bij werving en selectie en minder terughoudend om te gaan met het maken van uitzonderingen op de huidige diploma-eis.

  Door de voorgenomen wijziging is een diploma is geen keihard vereiste meer. Werkervaring kan dan zwaarder meewegen bij een sollicitatie. Door deze beleidswijziging kan meer recht kan worden gedaan aan talent, ervaring en het bevorderen van doorgroei.

  Het is nu nog niet te zeggen wanneer dit besluit ingaat. De Bestuursraad heeft opdracht gegeven voor een impactanalyse naar de wenselijkheid en de gevolgen van deze wijzigingen. Op basis daarvan wordt het nieuwe beleid vastgesteld en ingevoerd. Dit duurt naar verwachting enkele maanden.

  Meer informatie vind je op het intranet van de belastingdienst.